T 077 – 32 17 868

Groene Lijn in Weert

Elke maandagmiddag is de Groene Lijn-activiteit in Weert! Rob gaat dan samen met de aanwezige jeugd en juf Elly aan de slag – waar mogelijk is dezelfde activiteit als in Venlo aan de beurt. Lukt dat niet (niet de geschikte ruimte, plek of materialen voorhanden) dan passen ze samen de activiteit aan en maken er iets moois van! Er worden van de diverse praktijkactiviteiten (mooie!) foto’s gemaakt – op het einde vinden die hun plek in een collage. In deze foto-collage wordt goed voor de vogels gezorgd…. Eerst stukken hout in een juiste maat zagen, dan een gat maken met de grote handboor en daarna de gaten vullen met wintervoedsel voor de vogels! Weert-club: de vogels (en wij!) zijn blij met jullie!