T 077 – 32 17 868

Groene-lijn Mutsaersstichting Wijnberg

Over ons

Groen heeft een positieve impact op de gezondheid. Vanuit die visie biedt de Groene Lijn zinvolle en betekenisvolle activiteiten en dagbesteding aan kinderen en jongeren die hen laten kennismaken met groen en de natuur. Het aanbod bestaat verder onder andere uit het opzetten en aanbieden van interne en externe projecten, cursussen en opleidingen. De Groene Lijn is een project van de Mutsaersstichting en de Wijnberg.

Er is genoeg te doen, bekijk onze agenda voor alle komende activiteiten!

Positieve gezondheid

De aanpak van de Groene Lijn richt zich altijd op zowel onderwijs als zorg en speelt in op ingewikkelde kind- of gezinsvraagstukken. Doordat experts de krachten bundelen wordt er gewerkt vanuit één kind/gezin, één plan. Dit alles op basis van maatwerk en altijd met positieve gezondheid als uitgangspunt. Hierbij ligt het accent niet op de ziekte of het probleem, maar juist op veerkracht en op dat wat het leven betekenisvol maakt.

Wat we zoal doen

Video afspelen

DOEN!

Video afspelen

Dag van de ...

Video afspelen

Moestuin

Video afspelen

Voedselbos

Video afspelen

IK HOU VAN HOUT

Video afspelen

Het jaar rond met de Groene Lijn

Video afspelen

SMAKELIJK ETEN!

Video afspelen

Bezoek van ...

De waarde van natuur

Het belang van de natuur voor de gezondheid en een evenwichtige opvoeding en ontwikkeling van kinderen wordt steeds meer bekend, erkend en onderbouwd door onderzoek. Het behouden en intensiveren van natuur en natuurlijke processen bij de opvoeding van kinderen wordt ook wel ‘groene pedagogiek’ (bron: Groenepedagogiek.nl) genoemd. Wij zetten natuur in bij het vormgeven van de Groene Lijn door middel van de volgende behandel- en ontwikkeldoelen.

Kerndoelen

Ook vanuit educatief oogpunt levert de natuur een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De volgende vier ‘kerndoelen en eindtermen onderwijs’ vormen samen met bijbehorende thema’s het uitgangspunt voor het aanbod en de activiteiten binnen de Groene Lijn.

Mens en natuur

Energie, gezondheid duurzaamheid, leven, materie en aarde.​

Mens en maatschappij

Welvaart, schaarste en verdeling, welzijn en welbevinden, duurzame ontwikkeling en globalisering.​

Bewegen en sport

Bewegen met plezier, bewegen en gezondheid, binnen en buiten.

Burgerschap

Vrijheid, gelijkheid en solidariteit, identiteit, duurzaamheid en globalisering.

Meer weten?

Ben je op zoek naar meer informatie over de Groene Lijn en onze groene activiteiten? Of heb je een goed idee of leuke suggestie? Wij komen graag met jou in contact. Je kunt ons bereiken via de knop hieronder.